AMACIMIZ

Home / PROJEMİZ / AMACIMIZ

AMACIMIZ

amac

Projenin amacı

Ülkemizde çevre bilincini artırmak, doğal kaynak tüketimini ve bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarını azaltmak ve geri dönüşümün toplum hayatında bır alışkanlık haline gelmesini sağlamaktır. Proje kapsamında elde edilecek gelir çocuklarla ilgili sağlık hizmetlerinin  iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
Misyonumuz
Kuzey Kıbrıs’ta  alüminyum meşrubat kutularının toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasıdır. Bu bağlamda elde edilecek gelirle hastanelerin çocuk bölümlerinde ihtiyaç duyulan cihaz ve donanımlar temin edilecektir.
Vizyonumuz
Projenin geri dönüştürülebilecek tüm atık sınıflarını (plastik, cam, kağit, karton vb) kapsayarak Kuzey Kıbrıs genelinde Avrupa Birliği normlarına uygun devlet politikasi haline getirilerek sürdürülebilir bir nitelik kazanmasıdır.

Proje Kapsamında Yürütülen Çalışmalar:

Projenin sürdürülebilirliği adina kurumsal işbirlikleri yapmak.
Toplumda farkindalığı artirmak icin çesitli sosyal etkinlikler düzenlemek.

Sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunmak.

Eğitim ve öğretim birimlerinde farkındalığı artırıcı bilgilendirme seminerleri düzenlemek.

Medya kurumları aracılığıyla proje tanıtımını sağlamak.
Proje Kapsamında Yapılacak Çalışmalar ve Sponsörlük

  • Alüminyum kutuların toplanması için tasarımı ekibimiz tarafından geliştirilen, malzeme ile birlikte inşası yaklaşık 500 TL tutarında olan ‘teneke ev’lerin (teneke toplama kafeslerinin) yapımı için
    • maddi destek verecek sponsör bulmak
    • malzeme hibe edecek sponsör bulmak.
  • Toplanan alüminyum kutuları ayrıştırıp sıkıştırmak amacıyla tutarı yaklaşık 25000 TL olan makine için tek veya birden fazla sponsör bulmak.
  • Bünyesinde alüminyum teneke kutu kullanımı ve atık miktarı fazla olan işletmelerle teneke kutuların toplanması konusunda iş birliği yapmak.
  • Projeye teneke kutu toplayıcısı olarak gönüllü katkı koyacak daha çok bireye ulaşmak.