HAKKIMIZDA

Home / HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

TenekeCocuk_Sponsorluk

Yeşil Barış Hareketi’nin başlattığı TENEKE ÇOCUK bir sosyal sorumluluk projesi olup esas amacı toplumda çevre bilincini artırırken geri dönüşümün insanların hayatında bir alışkanlık olmasını sağlamaktır.

Kontrolsüz bir biçimde çevreye yayılan atıklar toprağı, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kirletmekle kalmayıp ayni zamanda hava kirliliğine ve dolayısıyla küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Görsel kirlilik ve kokunun yanında çeşitli hastalıkların toplumda yayılması da sürdürülebilir atık bertaraf yöntemlerinin adamızda mevcut olmamasının doğurduğu sonuçlardır.

Projenin ilk aşamasında alüminyum meşrubat kutuların geri dönüştürülmesi hedeflenirken, projenin yaşam bulması ile ülkemizdeki çevre kirliliği azalırken Güngör düzenli katı atık depolama sahasındaki yük de hafifleyecektir. Alüminyum teneke kutular geri dönüştürülerek, doğal kaynakların tüketiminin azalmasına, enerji tasarrufuna ve doğanın dengesinin korunmasına önemli bir boyutta katkı sağlayacaktır. Alüminyum tenekeler değerlendirilerek önemli bir maddi kayıp önlenmiş ve yeniden ekonomiye kazandırılmış olacaktır.

 

Bu bağlamda devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin yanında alüminyum meşrubat kutlarının üretimini ve dağıtımını yapan ve yine meşrubat kutularının kullanımının yoğun olduğu işletmelerin bu projeye desteği projenin büyümesi ve adanın kuzeyinin geneline yayılması adına büyük önem taşımaktadır.